Novartis Norge AS ønsker velkommen til Helse og Fremtid 2021.

Norge har aldri vært nærmere målsetningen om å oppnå bedre bruk av helsedata. Verktøy som Helseanalyse-plattformen vil introdusere nye løsninger innen forskning, helse og næringsutvikling. Vi samler helsetjeneste, helsenæring og beslutningstakere for å belyse hvilke muligheter  helsedata gir, og diskutere om vi er beredt til å utnytte potensialet i verktøyene vi allerede har foran oss.

Registrering

MEDVIRKENDE

Marianne Braaten

Programleder
Helsedataplattformen
Direktoratet for e-helse

Kimberly Lein-Mathisen

General Manager
of Microsoft

Kjetil Taskén

Vibeke Binz Vallevik

Instituttleder

Institutt for kreftforskning,
OUS-lead CONNECT and
IMPRESS PCM trial TMC

Prosjektleder BigMed,
Oslo universitetssykehus
Principal researcher DNV GL

Ingvild Kjekol

Stortingspolitiker Ap

Helse- og Omsorgskomiteen

Fredrik Arneberg

Access Lead Norway, UCB