top of page
Helse og Fremtid 7 mars 2024 FB event banner 1920x1005pix FINAL.png
Helse og Fremtid 7 mars 2024 FB event banner 1920x1005pix FINAL.png
Helse og Fremtid 7 mars 2024 FB event banner 1920x1005pix FINAL.png
Helse og Fremtid 7 mars 2024 FB event banner 1920x1005pix FINAL.png

Novartis Norge og Legemiddelindustrien (LMI) arrangerer konferansen Helse og fremtid for tiende gang i 2024. Nå vil vi sette fokus på den mest presserende utfordringen i helsesektoren.

Den norske helsetjenesten er blant de beste i verden. Likevel blir vi hvert år vitne til de samme historiene om leger og sykepleiere som er overarbeidet, pasienter som står i kø, og en bekymret sykehusledelse som sliter med budsjettbalansen og en strøm av nye krav.Helsepersonellkommisjonen viser oss at dersom helsetjenesten skal være minst like god i årene fremover må utfordringene møtes med tiltak som ikke krever økt bemanning.

 

Derfor spør vi:
- Er vi bare i stand til fastslå at kronene og de varme hendene ikke vil strekke til særlig mye lenger?
- Hva gjør vi når vi går tom for helsepersonell?
- Evner bare norske regjeringer å drive klatting på et system som ikke får det beste ut av felleskapets penger?
- Hvilke endringer må vi gjøre i dag for å gi pasientene en god helsetjeneste i fremtiden?Til konferansen har vi invitert stemmer som kan gi nye perspektiver og de som daglig kjenner på utfordringene.

Konferansen starter kl.08.30 og varer til kl. 12.00.

PROGRAM

08.30-09.00 - ENKEL FROKOST, MINGLING OG REGISTRERING

 

09.00-09.10
Velkommen ved Veronika Barrabés, daglig leder Novartis Norge og Terje Svabø, konferansier

 

09.10 - 10.10 - PERSPEKTIVENE
- Einar Øverenget, filosof
- Lena Nymo Helli, CEO Norway Health Tech, styreleder Finnmarkssykehuset
- Thomas Axelsen, leder for samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen

 

10.10-10.25 - PAUSE

 

10.25-10.35 - PERSPEKTIVENE FORTSETTER
- Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen

 

10.35-11.30 - HVILKE POLITISKE MULIGHETER HAR VI?
- Kristin Clemet, leder i Civita
- Tiril Rustand Halvorsen, rådgiver i Agenda


- Bård Hoksrud (FrP)
- Odd Einar Dørum (Venstre)
- Erlend Svardal Bøe (Høyre)

 

11.30-11.35 - AVSLUTNING
- Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI


LUNSJ OG MINGLING

Det investeres massivt i nye sykehusbygg for fremtiden, spesielt i Oslo-området. Investeringer er en mulighet for et taktskifte for norsk helsetjeneste og helseindustri. Det forutsetter at vi jobber sammen under stabile politiske føringer og får mer helse igjen for hver krone vi investerer. Novartis og LMI mener at de virkelig store og gode samfunnsendringene i Norge skjer med brede forlik i Stortinget – det trenger Norge nå for helsesektoren. Om vi løfter blikket høyere, er verden på vei til å bli stadig mer polarisert, mens vi i Norge fortsatt evner å finne gode politiske løsninger på tvers av partigrensene.

 

Vi ønsker å utfordre politikerne på virkelighetsoppfatningen og hvilke løsninger de har for norsk helsesektor.

Hvert år arrangerer Novartis i samarbeid med LMI konferansen, Helse og fremtid. Vi inviterer helsepolitikere, fagpersoner og kunnskapsmiljø til spennende innlegg og samtaler. Konferansen er åpen for alle!

_edited.png
Asset 1LMI.png
bottom of page