Helse og næring - to sider av samme sak?

For å kunne tilby gode helsetjenester trenger vi en aktiv helsenæring, og en god helsenæring er avhengig av tett offentlig og privat samarbeid. Hvordan skal Norge fortsatt lykkes med å ha en av verdens beste helsetjeneste?

Hvert år arrangerer Novartis sammen med LMI konferansen Helse og Fremtid.

Vi inviterer helsepolitikere, fagpersoner og kunnskapsmiljø. Konferansen er åpen for alle og finner sted

TIRSDAG 18. JANUAR 2022 PÅ SENTRALEN I OSLO

Hold av datoen, mer informasjon kommer her.