Vi takker for denne gang og gleder oss til Helse og Fremtid 2022

Her kan du se opptak fra 13. januar

Agenda

09:00-09:10

09:10-09:25

09:25-09:40

09:40-09:55

09:55-10:05

10:05-10:20

10:20-10:35

10:35-10:45

10:45-11:15

09:00-09:10

09:10-09:25

09:25-09:40

09:40-09:55

09:55-10:05

10:05-10:20

10:20-10:35

10:35-10:45

10:45-11:15

Velkommen

Veronika Barrabés, Country Manager Novartis Norge AS

 

Nye verktøy for morgendagens helsevesen

Kimberly Lein-Mathisen, General Manager of Microsoft

 

Status og gevinster for Helseanalyseplattformen

Marianne Braaten, Programleder Helseanalyseplattformen

Direktoratet for e-helse

 

Helsedata i Norge – vil 10 år av stagnasjon nå etterfølges av en blomstringstid?

Fredrik Arneberg, Access Lead Norway, UCB

Pause

Gullet i våre gener - fra bankhvelv til pasientens beste

Vibeke Binz Vallevik, Prosjektleder BigMed, Oslo Universitetssykehus Principal researcher, DNV GL

 

Fra Kreftfeltets perspektiv: Kommentere på mulighetsrom som eksisterer mellom medisin, teknologi og data med IMPRESS-studien som eksempel.

Kjetil Taskén,  Instituttleder, Institutt for kreftforskning, OUS-lead CONNECT and IMPRESS PCM trial TMC

Innlegg

Maria Jahrman Bjerke (H), Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

 

Paneldebatt

Medvirkende

Marianne-Braaten.jpg

Marianne Braaten

Programleder
Helsedataplattformen
Direktoratet for e-helse

Kimberly Lein-Mathisen

General Manager
of Microsoft

Kjetil 2.jpg

Kjetil Taskén

Vibeke Binz Vallevik

Instituttleder

Institutt for kreftforskning,
OUS-lead CONNECT and
IMPRESS PCM trial TMC

Prosjektleder BigMed,
Oslo universitetssykehus
Principal researcher DNV GL

Maria Jahrmann Bjerke (H)

Fredrik Arneberg

Statssekretær

Helse- og omsorgsdepartementet

Access Lead Norway, UCB

NO2101141785